Komisja skarg, wniosków i petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja skarg, wniosków i petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-03-13 uchwałą nr IV/29/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Adamiak 1 wiceprzewodniczący
Bogdan Czaplicki członek
Jerzy Janawa członek
Anatol Kołoszuk 0przewodniczący
Piotr Rudnik członek