Komisja Rewizyjna

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rewizyjna

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-02-13 uchwałą nr IV/27/2019

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Jerzy Adamiak 1 wiceprzewodniczący
Mirosław Bakowicz członek
Bogdan Czaplicki 0przewodniczący
Andrzej Kościukiewicz członek
Jarosław Pawluś członek