Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-12-05 uchwałą nr II/13/2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Czaplicki członek
Jerzy Janawa członek
Zbigniew Kulesza 1 wiceprzewodniczący
Józef Malec członek
Joanna Piwińska członek
Bogdan Wilkowski 0przewodniczący