Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Budżetowo - Gospodarcza stała 2018-12-05 II/13/2018
Komisja Komunikacji, Bezpieczeństwa i Obronności stała 2018-12-05 II/13/2018
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych stała 2018-12-05 II/13/2018
Komisja Rewizyjna stała 2019-02-13 IV/27/2019
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2019-03-13 IV/29/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
Komisja Zdrowia Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim doraźna 2020-12-23 XIX/138/2020