Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. obecnej sytaucji Szpitala w Kamieniu Pomorskim

Numer: 3, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Starosta Kamieński
data wpływu: 2019-08-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogdan Czaplicki radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kamieński

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-10