Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. wykaszania poboczy na drogach powiatowych, wykonania zaleceń z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Powiatu, Sebastian Mamzer.
data wpływu: 2020-06-25, data przekazania: 2020-06-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Emilia Szczeblewska wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kamieński

Wydział merytoryczny: Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim , data odpowiedzi: 2020-07-06