Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. celu na jaki przekazana została Gminie Międzyzdroje działki nr 169/2 w Lubiniu

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Starosta Kamieński
data wpływu: 2019-04-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Piotr Rudnik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Starosta Kamieński

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-18