Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 1 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 0 0 2 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 4 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś za
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień wstrzymał się
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska wstrzymał się
14 Joanna Piwińska wstrzymał się
15 Józef Malec wstrzymał się
16 Andrzej Kościukiewicz za
17 Mirosław Bakowicz nieobecny