Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 2 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 1 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 1 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 2 9 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki przeciw
2 Jerzy Janawa wstrzymał się
3 Eugeniusz Jasiewicz przeciw
4 Krzysztof Kronenberg przeciw
5 Zbigniew Kulesza za
6 Jarosław Pawluś za
7 Piotr Rudnik za
8 Sebastian Mamzer za
9 Jerzy Adamiak za
10 Marcin Stępień przeciw
11 Bogdan Wilkowski przeciw
12 Emilia Szczeblewska przeciw
13 Joanna Piwińska wstrzymał się
14 Józef Malec przeciw
15 Andrzej Kościukiewicz przeciw
16 Mirosław Bakowicz przeciw
17 Anatol Kołoszuk nieobecny