Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 2 1 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 5 3 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki wstrzymał się
2 Jerzy Janawa przeciw
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza wstrzymał się
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik wstrzymał się
9 Sebastian Mamzer wstrzymał się
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska przeciw
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Andrzej Kościukiewicz przeciw
17 Mirosław Bakowicz za