Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 1 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 0 0 1 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 0 0 0 1