Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
17 0 0 0 0
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 3 12 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki przeciw
2 Jerzy Janawa przeciw
3 Eugeniusz Jasiewicz przeciw
4 Anatol Kołoszuk wstrzymał się
5 Krzysztof Kronenberg przeciw
6 Zbigniew Kulesza wstrzymał się
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer przeciw
10 Jerzy Adamiak za
11 Leszek Szefliński przeciw
12 Marcin Stępień przeciw
13 Bogdan Wilkowski przeciw
14 Emilia Szczeblewska przeciw
15 Joanna Piwińska przeciw
16 Józef Malec przeciw
17 Andrzej Kościukiewicz przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 2 1 0 0