Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Eugeniusz Jasiewicz za
3 Krzysztof Kronenberg za
4 Jarosław Pawluś za
5 Sebastian Mamzer za
6 Marcin Stępień za
7 Bogdan Wilkowski za
8 Joanna Piwińska za
9 Józef Malec za
10 Mirosław Bakowicz za
11 Jerzy Janawa nieobecny
12 Anatol Kołoszuk nieobecny
13 Zbigniew Kulesza nieobecny
14 Piotr Rudnik nieobecny
15 Jerzy Adamiak nieobecny
16 Emilia Szczeblewska nieobecny
17 Andrzej Kościukiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 0 0 0 7
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Eugeniusz Jasiewicz za
3 Krzysztof Kronenberg za
4 Jarosław Pawluś za
5 Sebastian Mamzer za
6 Marcin Stępień za
7 Bogdan Wilkowski za
8 Joanna Piwińska za
9 Józef Malec za
10 Mirosław Bakowicz za
11 Jerzy Janawa nieobecny
12 Anatol Kołoszuk nieobecny
13 Zbigniew Kulesza nieobecny
14 Piotr Rudnik nieobecny
15 Jerzy Adamiak nieobecny
16 Emilia Szczeblewska nieobecny
17 Andrzej Kościukiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 6