Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 2 2 1 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Eugeniusz Jasiewicz za
3 Anatol Kołoszuk za
4 Zbigniew Kulesza wstrzymał się
5 Jarosław Pawluś wstrzymał się
6 Piotr Rudnik przeciw
7 Sebastian Mamzer za
8 Jerzy Adamiak przeciw
9 Marcin Stępień za
10 Bogdan Wilkowski za
11 Joanna Piwińska za
12 Mirosław Bakowicz za
13 Józef Malec nieoddany
14 Jerzy Janawa nieobecny
15 Krzysztof Kronenberg nieobecny
16 Emilia Szczeblewska nieobecny
17 Andrzej Kościukiewicz nieobecny