Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
16 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 0 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 4 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza wstrzymał się
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik wstrzymał się
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak wstrzymał się
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za
17 Andrzej Kościukiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 4 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki wstrzymał się
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik wstrzymał się
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak wstrzymał się
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za
17 Andrzej Kościukiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 4 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza wstrzymał się
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik wstrzymał się
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak wstrzymał się
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska za
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec za
16 Mirosław Bakowicz za
17 Andrzej Kościukiewicz nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 8 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki wstrzymał się
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz wstrzymał się
4 Anatol Kołoszuk za
5 Krzysztof Kronenberg wstrzymał się
6 Zbigniew Kulesza za
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik wstrzymał się
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak za
11 Marcin Stępień za
12 Bogdan Wilkowski za
13 Emilia Szczeblewska wstrzymał się
14 Joanna Piwińska za
15 Józef Malec wstrzymał się
16 Mirosław Bakowicz wstrzymał się
17 Andrzej Kościukiewicz nieobecny