Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
16 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
15 1 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 3 11 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki przeciw
2 Jerzy Janawa przeciw
3 Eugeniusz Jasiewicz przeciw
4 Anatol Kołoszuk wstrzymał się
5 Krzysztof Kronenberg przeciw
6 Zbigniew Kulesza wstrzymał się
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik za
9 Sebastian Mamzer przeciw
10 Jerzy Adamiak za
11 Leszek Szefliński przeciw
12 Marcin Stępień przeciw
13 Bogdan Wilkowski przeciw
14 Emilia Szczeblewska przeciw
15 Józef Malec przeciw
16 Andrzej Kościukiewicz przeciw
17 Joanna Piwińska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
13 3 0 0 1
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 5 0 0 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Bogdan Czaplicki za
2 Jerzy Janawa za
3 Eugeniusz Jasiewicz za
4 Anatol Kołoszuk wstrzymał się
5 Krzysztof Kronenberg za
6 Zbigniew Kulesza wstrzymał się
7 Jarosław Pawluś wstrzymał się
8 Piotr Rudnik wstrzymał się
9 Sebastian Mamzer za
10 Jerzy Adamiak wstrzymał się
11 Leszek Szefliński za
12 Marcin Stępień za
13 Bogdan Wilkowski za
14 Emilia Szczeblewska za
15 Józef Malec za
16 Andrzej Kościukiewicz za
17 Joanna Piwińska nieobecny